List of the Former Faculties

 • NISHI, Kei
 • Pauline BAILET
 • ASAI, Tomoro
 • KIM, Lami
 • GOTO, Yoshiaki
 • TORIELLI, Michele
 • WAKASA, Kyouhei
 • PISANTE, Giovanni
 • Fan, Jishan
 • IZUKI, Mitsuo
 • FUKUNAGA, Tomonori
 • JIANG, Yu
 • Kikuchi, Hiroaki
 • KIKUCHI, Hiroaki
 • KASEDO, Masaki
 • MATSUZAWA, Yasumichi
 • Miezaki, Tsuyoshi
 • MIZUNO, Masahi
 • NAGASE, Yuko
 • NAKASHIMA, Norihiro
 • Nagayasu, Sei
 • YOKOYAMA, Tomoo
 • van Koert, Otto Ferdinand Bernard
 • YOSHIDA, Kazuki
 • UEHARA, Takato