Global properties in potential theory of continuous and discrete spaces

開催日時
2017年   11月 3日 ~ 2017年   11月 4日
場所
4-501
主催者
相川弘明 (北海道大学)、原宇信(北海道大学)、正宗淳 (北海道大学)
 
講演者
• Atsuji Atsushi (Keio)
• Hara Takanobu (Hokkaido)
• Hua Bobo (Fudan)
• Ishiwata Satoshi (Yamagata)
• Kasue Atsushi (Kanazawa)
• Murata Minoru (TIT)
• Pinchover Yehuda (Technion)
• Seesanea Adisak (Missouri)
• Sobajima Motohiro (TUS)
• Sugawa Toshiyuki (Tohoku)
• Tanaka Ryokichi (Tohoku)
• Tsuchida Tetsuo (Meijo)
• Wojciechowski Radoslaw (CUNY)


www.math.sci.hokudai.ac.jp/~jmasamune/ss2017/11gpcd.html


関連項目

研究集会・セミナー・集中講義の一覧へ